Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.740.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.240.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 8.640.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 8.040.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-358W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-358W 2 cánh dàn nhôm 8.090.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-308W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-308W 2 cánh dàn nhôm 7.590.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-358K 1 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-358K 1 cánh dàn nhôm 7.990.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 7.390.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 100.000đ

hotline