Trả góp 0% Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-299K 278 lít Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-299K 278 lít 10.190.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-8009HP3 2 ngăn 2 cánh kính Tủ mát đứng Sanaky VH-8009HP3 2 ngăn 2 cánh kính 23.280.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít 10.360.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358WL 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358WL 290 lít 9.690.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308WL 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308WL 240 lít 8.970.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-258WL 200 lít Tủ mát Sanaky VH-258WL 200 lít 8.350.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-218WL 170 lít Tủ mát Sanaky VH-218WL 170 lít 7.880.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-218KL 170 lít Tủ mát Sanaky VH-218KL 170 lít 7.680.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408KL 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408KL 340 lít 10.200.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít 9.530.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít 8.810.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-258KL 200 lít Tủ mát Sanaky VH-258KL 200 lít 8.300.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-168KL 130 lít Tủ mát Sanaky VH-168KL 130 lít 6.960.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408K3L inverter 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408K3L inverter 340 lít 10.820.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408W3L inverter 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408W3L inverter 340 lít 10.970.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358W3L inverter 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358W3L inverter 290 lít 10.300.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308W3L inverter 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308W3L inverter 240 lít 9.530.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-258W3L inverter 200 lít Tủ mát Sanaky VH-258W3L inverter 200 lít 8.910.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-218W3L inverter 170 lít Tủ mát Sanaky VH-218W3L inverter 170 lít 8.350.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358K3L inverter 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358K3L inverter 290 lít 10.250.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít 9.380.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-258K3L inverter 200 lít Tủ mát Sanaky VH-258K3L inverter 200 lít 8.810.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-218K3L inverter 170 lít Tủ mát Sanaky VH-218K3L inverter 170 lít 8.240.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh 49.190.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky Inverter VH-1009HP3 2 cánh mở Tủ mát Sanaky Inverter VH-1009HP3 2 cánh mở 25.650.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky Inverter VH-1209HP3 2 cánh mở 1000 lít Tủ mát Sanaky Inverter VH-1209HP3 2 cánh mở 1000 lít 29.000.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít 9.010.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2 2 cửa lùa Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2 2 cửa lùa 23.290.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa 22.000.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1300 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1300 lít 33.480.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên 26.530.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện 340 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện 340 lít 10.000.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm 340 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm 340 lít 9.350.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện  290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện 290 lít 9.400.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 240 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 240 lít 8.790.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 200 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 200 lít 8.180.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 170 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 170 lít 7.670.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 290 lít 9.180.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-408K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-408K3 tiết kiệm điện 9.830.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 240 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 240 lít 8.620.000 VNĐ

hotline