Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh 40.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky Inverter VH-1009HP3 2 cánh mở 800 lít Tủ mát Sanaky Inverter VH-1009HP3 2 cánh mở 800 lít 23.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky Inverter VH-1209HP3 2 cánh mở 1000 lít Tủ mát Sanaky Inverter VH-1209HP3 2 cánh mở 1000 lít 26.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-359K Tủ mát Sanaky VH-359K 8.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2 2 cửa lùa Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2 2 cửa lùa 23.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa 22.000.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 2 cánh lùa Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 2 cánh lùa 9.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 30.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên 24.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện 9.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm 9.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 8.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

hotline