Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2, 1000 lít, 2 cửa lùa Tủ mát đứng Sanaky VH-1209HP2, 1000 lít, 2 cửa lùa 23.840.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa 1000 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-1009HP2 Kinh lùa 1000 lít 22.000.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 278 lít 2 cánh lùa Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 278 lít 2 cánh lùa 9.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1500 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1500 lít 30.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên 23.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-408W3 2 cánh tiết kiệm điện 9.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-408W 2 cánh dàn nhôm 8.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 8.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH218W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH218W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 8.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-408K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-408K3 tiết kiệm điện 9.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 7.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện 7.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện 6.800.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

hotline