Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS 524L Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS 524L 21.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GP 524L Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GP 524L 24.450.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Side by Side LG GR-R227GP 509L Tủ lạnh Side by Side LG GR-R227GP 509L 29.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Side by Side LG GR-P227GS 501L Tủ lạnh Side by Side LG GR-P227GS 501L 33.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh SBS 629L LG GR-R267LGK Inverter Tủ lạnh SBS 629L LG GR-R267LGK Inverter 37.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh SBS LG GR-P267JS 609 lít Tủ lạnh SBS LG GR-P267JS 609 lít 41.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X (GBK/GBW) - 540 lít Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X (GBK/GBW) - 540 lít 27.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Samsung RT25HAR4DSA/SV 255 lít 2 cánh ngăn đá trên Tủ lạnh Samsung RT25HAR4DSA/SV 255 lít 2 cánh ngăn đá trên 6.600.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Samsung RT20HAR8DSA/SV 203 lít Tủ lạnh Samsung RT20HAR8DSA/SV 203 lít 5.520.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

hotline