Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK/GBW), 455 lít Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK/GBW), 455 lít 22.390.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-WB550PGV2 - 429 lít Tủ lạnh Hitachi R-WB550PGV2 - 429 lít 22.090.000 VNĐ
Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít 12.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít 12.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW) inverter 366 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW) inverter 366 lít 11.890.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK) inverter 366 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK) inverter 366 lít 11.890.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít 17.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít 16.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít 14.790.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít 12.190.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít 7.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BSL) inverter 260 lít Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BSL) inverter 260 lít 7.290.000 VNĐ

2 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BBK) inverter 230 lít Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BBK) inverter 230 lít 6.790.000 VNĐ

2 Khuyến mại

hotline