Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-SG38PGV9X(GBK) inverter 375 lít Tủ lạnh Hitachi R-SG38PGV9X(GBK) inverter 375 lít 16.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-SG38PGV9X(GBW) inverter 375 lít Tủ lạnh Hitachi R-SG38PGV9X(GBW) inverter 375 lít 16.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBW) Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBW) 26.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít 11.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít 11.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW) inverter 366 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBW) inverter 366 lít 11.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK) inverter 366 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG480PGV8(GBK) inverter 366 lít 11.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít 17.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít 16.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít 14.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít 12.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít 7.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại

hotline