Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GBK) Inverter 569 lít Tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0(GBK) Inverter 569 lít 32.710.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBW) Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBW) 27.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBW) inverter 406 lít 11.800.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG510PGV8(GBK) inverter 406 lít 11.950.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) inverter 550 lít 17.210.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG630PGV7(GBK) inverter 510 lít 16.230.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) inverter 450 lít 14.730.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít Tủ lạnh Hitachi R-F560PGV7(BSL) inverter 450 lít 12.110.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BBK) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít Tủ lạnh Hitachi R-H350PGV7(BSL) inverter 290 lít 7.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BBK) inverter 260 lít 7.160.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BSL) inverter 260 lít Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV7(BSL) inverter 260 lít 7.060.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BBK) inverter 230 lít Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BBK) inverter 230 lít 6.600.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BSL) inverter 230 lít Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV7(BSL) inverter 230 lít 6.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV7(BBK) inverter 203 lít Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV7(BBK) inverter 203 lít 6.240.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV7(BSL) inverter 203 lít Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV7(BSL) inverter 203 lít 6.240.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBK) Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X(GBK) 27.300.000 VNĐ

1 Khuyến mại

hotline