Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE-RVN 2 cánh 350 lít Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE-RVN 2 cánh 350 lít 10.100.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE-RVN 2 cánh 320L Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE-RVN 2 cánh 320L 9.750.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE-RVN 2 cánh 320 lít Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE-RVN 2 cánh 320 lít 9.050.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN 2 cánh 260 lít Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN 2 cánh 260 lít 5.250.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE-RVN 230 lít 2 cánh ngăn đá trên Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE-RVN 230 lít 2 cánh ngăn đá trên 7.150.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC-RVN 230 lít Ngăn đá trên 2 cửa Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC-RVN 230 lít Ngăn đá trên 2 cửa 6.200.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PC-RVN 210 lít Ngăn đá trên 2 cửa Tủ lạnh Electrolux ETB2100PC-RVN 210 lít Ngăn đá trên 2 cửa 5.950.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

hotline