Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV28EJ-PS-V 231 lít Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV28EJ-PS-V 231 lít 6.800.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Panasonic NR-BV289XSVN 2 cửa 255 lít  ngăn đá dưới Tủ lạnh Panasonic NR-BV289XSVN 2 cửa 255 lít ngăn đá dưới 8.500.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN Tủ lạnh Panasonic 322 lít NR-BV369QSVN 10.410.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV329QSVN Tủ lạnh Panasonic 290 lít NR-BV329QSVN 9.070.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV32EJ-SL-V 274 lít Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV32EJ-SL-V 274 lít 8.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV28EJ-SL-V 231 lít Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV28EJ-SL-V 231 lít 7.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV24J-SL-V 204 lít Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-FV24J-SL-V 204 lít 5.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ lạnh LG Side By Side GR-B247JDS 613 lít Inverter Tủ lạnh LG Side By Side GR-B247JDS 613 lít Inverter 17.410.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Tủ lạnh LG GN-L602BL 547 lít Inverter Tủ lạnh LG GN-L602BL 547 lít Inverter 13.030.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 500.000đ

hotline