Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408WL 340 lít 10.360.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408KL 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408KL 340 lít 10.200.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408K3L inverter 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408K3L inverter 340 lít 10.820.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-408W3L inverter 340 lít Tủ mát Sanaky VH-408W3L inverter 340 lít 10.970.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện  290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358W3 2 cánh tiết kiệm điện 290 lít 9.400.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 240 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-308W3 2 cánh tiết kiệm điện 240 lít 8.790.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358K3 tiết kiệm điện 290 lít 9.180.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 240 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-308K3 tiết kiệm điện 240 lít 8.620.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358W 2 cánh dàn nhôm 290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358W 2 cánh dàn nhôm 290 lít 8.790.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-308W 2 cánh dàn nhôm 240 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-308W 2 cánh dàn nhôm 240 lít 8.180.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-358K 1 cánh dàn nhôm 290 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-358K 1 cánh dàn nhôm 290 lít 8.620.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 240 lít 8.020.000 VNĐ

hotline