Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 278 lít 2 cánh lùa Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 278 lít 2 cánh lùa 9.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.590.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH218W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH218W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.090.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện 7.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện 6.800.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm 6.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm 6.890.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 7.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh 7.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh 6.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 100.000đ

hotline