Trả góp 0% Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-299K 278 lít Tủ mát Sanaky nằm ngang VH-299K 278 lít 9.840.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358WL 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358WL 290 lít 9.380.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308WL 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308WL 240 lít 8.610.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358KL 290 lít 9.170.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308KL 240 lít 8.450.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358W3L inverter 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358W3L inverter 290 lít 9.940.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308W3L inverter 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308W3L inverter 240 lít 9.170.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-358K3L inverter 290 lít Tủ mát Sanaky VH-358K3L inverter 290 lít 9.740.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308K3L inverter 240 lít 9.020.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít 9.010.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 200 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 200 lít 8.180.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 170 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 170 lít 7.670.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 1 cánh 200 lít Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 1 cánh 200 lít 8.100.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện 170 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện 170 lít 7.500.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm 170 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm 170 lít 7.190.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm 200 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm 200 lít 7.570.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 240 lít Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 240 lít 8.020.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh 200 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh 200 lít 7.680.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh 170 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh 170 lít 6.980.000 VNĐ

hotline