Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-359K Tủ mát Sanaky VH-359K 8.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 2 cánh lùa Tủ mát nằm ngang Sanaky VH-288K 2 cánh lùa 9.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-258W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-218W3 2 cánh tiết kiệm điện 7.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện Tủ mát đúng Sanaky VH-258K3 tiết kiệm điện 7.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện Tủ mát đứng Sanaky VH-218K3 tiết kiệm điện 7.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-218W 2 cánh dàn nhôm 6.790.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm Tủ mát đứng Sanaky VH-258K 1 cánh dàn nhôm 7.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh Tủ mát Sanaky VH-308K dàn nhôm 1 cánh 7.690.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh Tủ mát đứng Sanaky VH-258W dàn nhôm 2 cánh 7.290.000 VNĐ

1 Khuyến mại

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh Tủ mát đứng Sanaky VH-218K dàn nhôm 1 cánh 6.490.000 VNĐ

1 Khuyến mại

hotline