Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh Tủ mát Sanaky VH-2209HP 4 cánh 49.190.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1300 lít Tủ mát đứng Sanaky VH-1520HP 3 cánh mở 1300 lít 33.480.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên Tủ mát Sanaky VH-1209HP 2 cánh mở 2 bên 26.530.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ mát Sanaky VH-25HP Tủ mát Sanaky VH-25HP 89.620.000 VNĐ

hotline