Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C12SK15 1 chiều 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12SK15 1 chiều 12000BTU 6.350.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 150.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A24IT 2 chiều inverter 24000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A24IT 2 chiều inverter 24000BTU 19.780.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A18IT 2 chiều inverter 18000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A18IT 2 chiều inverter 18000BTU 14.850.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU 10.700.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A09IT 2 chiều inverter 9000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A09IT 2 chiều inverter 9000BTU 9.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C24IT 1 chiều inverter 24000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C24IT 1 chiều inverter 24000BTU 18.580.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C18IT 1 chiều inverter 18000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C18IT 1 chiều inverter 18000BTU 13.650.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU 9.280.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

hotline