Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C12SK15 1 chiều 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12SK15 1 chiều 12000BTU 6.290.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 350.000đ

Trả góp 0% Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C28DL 1 chiều 28000BTU Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C28DL 1 chiều 28000BTU 17.990.000 VNĐ

2 Khuyến mại trị giá 500.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A24IT 2 chiều inverter 24000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A24IT 2 chiều inverter 24000BTU 19.490.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 750.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A18IT 2 chiều inverter 18000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A18IT 2 chiều inverter 18000BTU 14.590.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 750.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU 10.590.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 750.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-A09IT 2 chiều inverter 9000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A09IT 2 chiều inverter 9000BTU 9.290.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 450.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C24IT 1 chiều inverter 24000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C24IT 1 chiều inverter 24000BTU 18.290.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 750.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C18IT 1 chiều inverter 18000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C18IT 1 chiều inverter 18000BTU 13.490.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 750.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU 9.190.000 VNĐ

3 Khuyến mại trị giá 450.000đ

hotline