Trả góp 0% Điều hòa Funiki FH50, 1 chiều 50.000BTU Điều hòa Funiki FH50, 1 chiều 50.000BTU 34.860.000 VNĐ
Trả góp 0% Điều hòa Funiki FC50, 2 chiều 48.000BTU Điều hòa Funiki FC50, 2 chiều 48.000BTU 33.710.000 VNĐ
Trả góp 0% Điều hòa Funiki CC18, 1 chiều 18.000BTU Điều hòa Funiki CC18, 1 chiều 18.000BTU 16.800.000 VNĐ
Trả góp 0% Điều hòa Funiki FH18, 2 chiều 18.000BTU Điều hòa Funiki FH18, 2 chiều 18.000BTU 16.280.000 VNĐ
Trả góp 0% Điều hòa Funiki FC18, 1 chiều 18.000BTU Điều hòa Funiki FC18, 1 chiều 18.000BTU 15.230.000 VNĐ
Trả góp 0% Điều hòa Funiki SH24MMC 2 chiều 24000BTU Điều hòa Funiki SH24MMC 2 chiều 24000BTU 13.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Funiki SH24MMC2 2 chiều 24000BTU Điều hòa Funiki SH24MMC2 2 chiều 24000BTU 12.990.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Trả góp 0% Điều hòa Funiki SC24MMC 1 chiều 24000BTU Điều hòa Funiki SC24MMC 1 chiều 24000BTU 12.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ