Điều hòa Funiki SIC 12.N inverter 1 chiều 12000BTU Điều hòa Funiki SIC 12.N inverter 1 chiều 12000BTU 7.710.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Funiki SH12MMC 2 chiều 12000BTU Điều hòa Funiki SH12MMC 2 chiều 12000BTU 7.600.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Funiki SC12MMC 1 chiều 12000BTU Điều hòa Funiki SC12MMC 1 chiều 12000BTU 6.900.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Daikin FTC35NV1V 1 chiều 12000BTU Điều hòa Daikin FTC35NV1V 1 chiều 12000BTU 9.660.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 150.000đ

Điều Hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-VZ12TKH-8 12000BTU Inverter Điều Hòa 2 chiều Panasonic CU/CS-VZ12TKH-8 12000BTU Inverter 19.420.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-A12IT 2 chiều inverter 12000BTU 10.700.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12IT 1 chiều inverter 12000BTU 9.280.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12UKH-8 1 chiều inverter 12000BTU 13.800.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Panaosnic CU/CS-VU12UKH-8 12000BTU 1 chiều inverter Điều hòa Panaosnic CU/CS-VU12UKH-8 12000BTU 1 chiều inverter 17.740.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa TCL TAC-12CS/LCI 1 chiều 12000BTU Inverter Điều hòa TCL TAC-12CS/LCI 1 chiều 12000BTU Inverter 7.920.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Nagakawa NS-A12TL 12000BTU 2 chiều Điều hòa Nagakawa NS-A12TL 12000BTU 2 chiều 7.390.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Nagakawa NS-C12TL 1 chiều 12000BTU Điều hòa Nagakawa NS-C12TL 1 chiều 12000BTU 6.450.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa LG V13APF 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa LG V13APF 1 chiều inverter 12000BTU 11.700.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa LG 1 chiều inverter V13ENF 12000BTU Điều hòa LG 1 chiều inverter V13ENF 12000BTU 10.180.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa LG V13ENS 1 chiều inverter 12000BTU Điều hòa LG V13ENS 1 chiều inverter 12000BTU 8.550.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

Điều hòa Daikin FTKJ35NVMVS 1 chiều 12000BTU Inverter Điều hòa Daikin FTKJ35NVMVS 1 chiều 12000BTU Inverter 27.190.000 VNĐ

1 Khuyến mại trị giá 250.000đ

hotline